कोपरा… आठवणींचा…

people-vintage-photo-memories.jpg

साचलेली धुळ सारता सारता,

एक कोपरा सापडला… आठवणींचा..

जुन्या आठवणी.. वाटलं झाल्या असतील पुसट..

पण आजही तश्याच स्पष्ट आणि तेजस्वी..

मनाला ओढ लावून जावे कुणी,

अश्या आठवणी..

शब्दात मांडण्या पालिकडल्या,

पण पुन्हा न जगता येण्या अलिकडल्याच..

बऱ्याच गोष्टी सांगून जाणाऱ्या,

जिवाला हळवेपणा ओवणाऱ्या..

सुखी आणि समृद्ध जीवनाच्या शिकवणी देणाऱ्या,

आशा अन् दिशा दाखविणाऱ्या..

अगदी अंधारात पण दागिना लख्ख चमकावा,

तसा कोपर्‍यात असूनही त्यांचा एक वेगळाच

साज जाणवला.. भावून गेला..

अलगद पुन्हा नजरेस आले सारे क्षण

जागला तो स्वच्छ स्वभाव.. मोकळीक,

विचारसरणी घडविणारा भाव..

भास असावा कदाचित.. पण द्वेष जणु काटा बनून श्वासात रूतला

एेस पैस जागा असावी म्हणून आठवणी बाहेर नाही सारल्या,

कारण फक्त कोपरा असला तरी..

धुळ भरलेल्या कोपर्‍यात मला खजिना दिसला..

धुळ भरलेल्या कोपर्‍यात मला खजिना दिसला…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s